წლის ჰოპოსკოპი


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

Gjerat horoskopebis?

1
14%
5
71%
1
14%
 
სულ ხმები : 7
  პასუხი ციტირებით

წლის ჰოპოსკოპი

MARI » 01 აგვ 11, 15:54:19

mokled am temas vxsni horoskopit dainteresebul xalxistvis, asetebi ki blomad arian irgvliv,mat shoris mec. ) Tavdapivelad me mimovixilav mokled wlevandeli wlis (2011w) horoskops, anu rogoria katis weliwadi zogadad, mere ki tqven meubnebit tqveni wlis horoskops da dainteresebul pirebs yvelas mogawvdit mokle infos, tu rogori weliwadia amatu im zodiaqostvis wlevandeli weli. Aseve shegidzliat sxva wlebzec mkitxot, romeli welic dagainteresdebat samomavlod, me ki maxsimalurad shevecdebi yvelas cnobismoyvareoba davakmayopilo.

P.s aqve avgnishnav rom infoebs utyuari cyaroebidan mogawvdit da zogi matyuara sites msgavsad tvitgamogonebuli ar iqneba. )

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

MARI » 01 აგვ 11, 15:55:01

katis weliwadi (2011)
es weliwadi, rogorc chans mshvidi iqneba. daisvenet, vinaidan momavali weliwadi sheidzleba mghelvare gamodges. Shegidzliat udardelad iyot, ikitxot, isaubrot da xshirad gamartot wveulebebi. Es weliwadi xelsayrelia diplomatebisa da iusticiis mushakebistvis. Mat dawinaureba elit. Bavshvi, romelic am wlis zafxulshi daibadeba, bednieri da mshvidi iqneba.

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

L1feHouse » 01 აგვ 11, 16:02:07

+ Kargi Temaa

L1feHouse
Maspinzeli
 
პოსტები: 7330
დარეგისტრირებულია: 30.07.2010

  პასუხი ციტირებით

MARI » 01 აგვ 11, 16:06:49

Broden shenze ar gainteresebs? Mitxari ris welshi xar dabadebuli da getyvi rogori telia wels shentvis. An momavali welsac giwinaswarmetyveleb tu ginda. )

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

L1feHouse » 01 აგვ 11, 16:11:35

#477892 MARI Dzaglis ( Da Ar Mevaseba )

Mitxari Aba

L1feHouse
Maspinzeli
 
პოსტები: 7330
დარეგისტრირებულია: 30.07.2010

  პასუხი ციტირებით

MARI » 01 აგვ 11, 16:40:55

Dzaglistvis es weli mshvidobis momtania. Igi titqmis bednieria. Isvenebs, amit unda isargeblos da daqorwindes. ) Xoda ar gamazo weli da daqorwindi.

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

L1feHouse » 01 აგვ 11, 16:46:26

#477906 MARI Madlob

L1feHouse
Maspinzeli
 
პოსტები: 7330
დარეგისტრირებულია: 30.07.2010

  პასუხი ციტირებით

MARI » 01 აგვ 11, 19:01:14

Arafers broden. sxvas aravis gainteresebt rogori welia tqventvis? An rogori iqneba momavali wlebi?

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 02 აგვ 11, 10:03:35

ar mjera aranairad eg ici ra variantia? boria gadaet) boshebi ro mkitxaoben an ai cignebi vagzalze rom mogaxtebian xolme da ragacebs geubnebian,magalitad modi lamazo gimkitxao da ro geubnebian ragac sisuleleebs ro dagakaon ramenairad.)) adamiani iseti fenomenia,rom yvelanairi tviseba sheudzlia sheitavsos mag e.w zodiaqodan da rom kitxuob ginda rac kargi weria, is iyo shenc. fsiqologiuri ambavia ra.)) da yuradgebas amaxvileb im kutxit rac ggonia rom kaia da badzav.)) ai aseti warmodgena maqvs me))

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 02 აგვ 11, 10:04:34

ui me zodiaqoze davwere,magram horoskopzec igives vfiqrob ra)

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ასტრონომია

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum