yandex money barati(gadis paypalze) | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
11. vaso.ge[15504](Off)Pas|Cit|PM
15 Teb 13, 1:23:52
upiratesoba rac gaachnia kidev am barats aris dacvis magali rejimi,masterard secure code. tqveni nebartvis gareshe veravin shedzlebs baratidan tanxis moxsnas miuxedavad imisa ecodineba tu ara baratis informacia. yoveli internet gadaxdis dros aucilebelia sms-it migebuli kodis dadadastureba. migebul sms-shi aseve agnishnulia tu ra tanxa chamoichreba balansidan.
12. [zURa][2527](Off)Pas|Cit|PM
15 Teb 13, 1:45:52
vaso.ge, rogor gamoiwere eg barati tavidan?sad miutite misamarti,tanxa rogor gadaricxe da a.sh.
13. vaso.ge[15504](Off)Pas|Cit|PM
15 Teb 13, 1:50:11
#683199 [zURa]yandex moneys saitidan. https://money.yandex.ru/ymc/promo.xml?ncrnd=2512 tanxis daricxva shsadzlebelia smartividan an emoneydan. dges sheferxebaa ratomgac.
14. zarmaca[11689](Off)Pas|Cit|PM
15 Teb 13, 1:53:47
vaso.ge, eg barati aq qartuli bankis bankomatshi gicdia ? an tanxis shetana an gamotana , an naxva , kodis shecvla
15. vaso.ge[15504](Off)Pas|Cit|PM
15 Teb 13, 1:56:15
#683201 zarmacabarats ar moyveba pin kodi. pin kodis misagebad aucilebelia identifikaciis gavla.
magaziebshi angarishworebis dros sheslebelia ukotaqto chipit gadaxda pin kodis gareshe.
16. vaso.ge[15504](Off)Pas|Cit|PM
15 Teb 13, 2:11:05
gamotanaze didi sakomisio aq isedac 3%+15 rubli da minimum 100 ruli+ imbankmac sheidzleba mogimatos cota saidanac gamotan.
17. MaRLeY[944](Off)Pas|Cit|PM
18 Teb 13, 13:35:32
aq davregistrirdi da chemi angarishis nomeri romelia ? baratis gareshec xo sheidzleba daricva gadaricxva
18. vaso.ge[15504](Off)Pas|Cit|PM
18 Teb 13, 13:46:48
#684280 MaRLeY15nishna kodi ro weria marcxniv. tanxis daricxva shesadzlebelia ra tqma unda, tumca xutshabatis shemdeg problemaa aqedan tanxis daricxvaze. imedia male gaasworeben. magari debili sistema aqvs am liberty banks.
19. MaRLeY[944](Off)Pas|Cit|PM
18 Teb 13, 21:20:44
vaso.ge, aqedan ar minda isev rusetidan ro damircxon xo mova ?
20. vaso.ge[15504](Off)Pas|Cit|PM
18 Teb 13, 22:01:53
ki mosula. agdga aqedanac. fuli ar qondat charicxuli angarishze.

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi