qartulad natargmni filmebi | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
23 Dek 12, 0:27:48

aq davdot mxolod qartulad gaxmovanebuli filmebi,
sxvfa enaze natargmni filmebi da videoeobi aris aq
_____________________________________________
1 Madlobeli momxmareblebi.

2. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
23 Dek 12, 0:30:29


dasaxeleba: Home Alone 2: Lost in New York
gamosvlis celi: 1992
reJisori: qris kalambusi
Janri: satavgadasavlo, komedia, saojaxo
rolebshi: jon herdi, jo peshi, makolei kalkini, deniel shterni
mokle aghcera:
yvelaze patara amerikis gmiri moacyobs patara areulobas niu–iorkshi! kevin makkalisteri dabrunda! magram axla is saxlshi marto ar aris, aramed niu–iorkshia da mas sakmarisi tanxa da kredituli baratebi aqvs imisatvis, rom didi vashli satamasho moedanshi gadaaqcios. magram, rogorc yoveltvis, kevins marto yofna ar uceria bedze, misi dzveli megobrebi gari da marvi cixidan gaiqcnen, sadac kevinis daxmarebit chasves. da bedi ironiit isini isev ert qalaqshi aghmochndnen! axali dagebuli maxeebi da xafangebi elit banditebs
IMDB reitingi: 6.2/10 ( 96,084 xma)
qveyana: ashsh
xangrdzlivoba: 02: 00: 01
gaxmovaneba: qartuli
failis zoma:2.02 GB
3. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
23 Dek 12, 0:41:40


filmis shesaxeb: home alone 1 / marto saxlshi 1
dasaxeleba: marto saxlshi
originaluri dasaxeleba:Home Alone
Janri: komedia, qartulad natargmni
gamoshveba:10 noemberi 1990
rolebshi: jon harti, jo peshi, makolei kalkini, deniel shterni ...
ena: qartuli

mokle shinaarsi:
amerikelta ojaxi miemgzavreba chikagodan evropashi, magram sichqareshi uyuradghebo mshoblebs saxlshi rchebat erterti shvili. patara bichi ar ibneva da demonstrirebas tavis gamchriaxobas uketebs. da rodesac saxlshi yachaghebi shemoiparebian, mat araertxel ucevt inanon sayvarel pacacinastan shexvedra.
4. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
23 Dek 12, 19:34:47saxelcodeba:
konani / Conan the Barbarian (2011/GEO/BDRip)
tarighi:
2011
Janri:
fentezi, sabrdzolo
studia/qveyana:
Millennium Films
xangdzlivoba:
01:52:42
targmani:
qartuli (profesionaluri)
reJisori:
mark nisteli
rolebshi
ron perlmani,reichel nikols,stiven lengi,rouz maqgouni,said tagmaui,bob sapi

5. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
23 Dek 12, 19:37:12saxelcodeba:
gaseirneba yarabaghshi 3 / Gaseirneba Yarabagshi 3 (2012/GEO/HQTVRip)
tarighi:
2012
Janri:
drama, mdzafrsiuJetiani
studia/qveyana:
saqartvelo
xangdzlivoba:
1:22:37
targmani:
qartuli (originali)
reJisori:
zaza urushadze
rolebshi
nini badurashvili,kabu,misha mesxi, tazo cxakaia,tina dalaqishvili...

6. stefane Pas|Cit|PM
24 Dek 12, 1:38:14
mecxre legionis arcividasaxeleba: mecxre legionis arcivi
originaluri dasaxeleba: The Eagle
gamosvlis celi: 2011
Janri: drama,istoriuli,satavgadasavlo
reJisori: kevin makdonaldi
rolebshi: chening tatumi, jeimi beli, donald sazerlendi, mark strongi, tahar rahimi, denis o'hare, dekin metiusi, duglas hensholi, pol riteri, pip karteri, ned denehi

filmis shesaxeb:
chveni celtaghricxvit meore saukune. axalgazrda markus akila romidan didi britanetis kundzulebisken midis. gmiri shotlandiis mtebisken mieshureba. mas surs ipovos 15 clis cin dakarguli mecxre legioni, romelsac mamamisi metaurobda. gmirs gzad veluri tomebi da moulodneli safrtxeebi xvdeba. akila cin miicevs, misi mizania ipovos dakarguli meomrebis kvali da legionis simbolo gadaarchinos...

IMDB reitingi: 6.2/10 (30,396 xma)
Kinopoisk reitingi: 6.20 (30,324 xma)

gamomshvebi: - fokus interteimenti, filmi4
xangrdzlivoba: 01:54:09
gaxmovaneba: qartuli (profesionaluri)
faili:
formati: MKV
xarisxi: BDRip
video: 1280x544 kb/s
audio: Georgian, 48 kHz, MP3, 320 Kbps (2 ch)[/left]


Gadmowera
7. stefane Pas|Cit|PM
24 Dek 12, 1:43:07
mogzauroba dedamiwis centrshidasaxeleba: mogzauroba dedamicis centrshi
originali dasaxeleba: Journey to the Center of the Earth
gamosvlis celi: 2008
Janri: fantastika, satavgadasavlo, mdzafr-siuJetiani, saojaxo
reJisori: erik brevigi
rolebshi: brendan freizeri, josh hatchersoni, anita briemi, jankarlo kaltabiano, gart gilkeri, kaniextio horni, ...

filmis shinaarsi:
mecnieri da misi mozardi shvili pouloben shetyobinebas, romelic dzvelebur artefaqtshia. misi gashifris mcdelobas miyavs isini samyaroshi, sadac adre aravis unaxavs da, romelic dasaxlebulia arachveulebrivi arsebebit...

IMDB reitingi: 5.7/10 (42,361 xma)
Кинопоиск reitingi: 6.572/10 (15 710 xma)

audio & video montaJi: Apollon2012
reliz-jgufi: GEO.SAITEBI.GE

gamomshvebi: a.sh.sh. - uodlen media, niu lain sinema
xangrdzlivoba: 1 st 32 ct 39 cm
gaxmovaneba: qartuli (profesionaluri)
faili:
formati: MKV
xarisxi: BDRip (AVC) (Blu-Ray Remux (1080p))
video: MPEG-4 AVC, 2500 Кбит/с, 1024x576, 23.976 кадра/с
audio: Georgian, 48 kHz, AC-3, 192 Kbps (2 ch)

reliz-jgufi: GEO.SAITEBI.GE

Gadmowera
8. stefane Pas|Cit|PM
24 Dek 12, 1:45:11
mogzauroba 2 idumali kundzuliinformacia filmze:
dasaxeleba: mogzauroba 2: idumali kundzuli
originali dasaxeleba: Journey 2: The Mysterious Island
gamosvlis celi: 2012
Janri: fantastika, satavgadasavlo, mdzafr-siuJetiani, komedia, saojaxo
reJisori: bred peitoni
rolebshi: maikl qeini, luis guzmani, josh hatchersoni, kristin devisi, vanesa xajensi, duein jonsoni, ...

filmis shesaxeb:
amjerad shon andersoni ghebulobs kodirebul signals txovnit shvelaze, amastanave es signali modis saidumlo kundzulidan, iseti adgilidan, sadac ar arsebobs da ar sheidzleba arsebobs aravitari kundzuli. am kundzulze sicocxlis ucnauri formebia, iq imaleba oqros mtebi, sashishi vulkanebi da araerti gasaocari saidumlo. shonis mamobilma ver sheachera is da axla mas araferi darchenia imis garda, rom sheuertdes vertmfrenis pilotsa da mis qalishvils da gaemgzavros shonis sadzebnad...

IMDB reitingi: 5.7/10 (29,615 xma)
Кинопоиск reitingi: 6.232/10 (11 498 xma)

audio & video montaJi: Apollon2012
reliz-jgufi: GEO.SAITEBI.GE

gamomshvebi: a.sh.sh. - uodlen media, niu lain sinema, kontrafilmi
xangrdzlivoba: 1 st 34 ct 10 cm
gaxmovaneba: qartuli (profesionaluri) [axali arxi]

faili:
formati: MKV
xarisxi: BDRip-AVC
video: 1024x576, 2 490 Kbps
audio: Georgian, 48 kHz, AC-3, 192 Kbps (2 ch)

reliz-jgufi: GEO.SAITEBI.GE


Gadmowera
9. Georgian peoplee[1114](Off)Pas|Cit|PM
01 Ian 13, 20:01:01
cidan sam metrze dadet ra orive nawili kompistvis, rac ufro kargi xarisxi iqneba uketesia, gtxovt ra qartulad iyos
10. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
02 Ian 13, 17:52:56
Georgian peoplee ambobs:
"cidan sam metrze dadet ra orive nawili kompistvis, rac ufro kargi xarisxi iqneba uketesia, gtxovt ra qartulad iyos"

vecdebit

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,4,5,6,7

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi