Ra aris shentvis sexi?
Gartoba: 5%
Gantvirtvis sashualeba: 6%
Droebiti siamovneba: 16%
Ert erti biologiuri procesi: 7%
Arafers ar nishnavs chemtvis sexi: 2%
Sruli harmonia bednierebistvis: 13%
Siamovnebis umaglesi mwvervali: 36%
Sxva: 11%
xma misca: 92
Shetyobinebebi
11. {NEGA}[2588](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 0:44:23
Xan ertic vera
12. milan beka[3529](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 0:49:31
{NEGA}, sagol CHAgetvala gadshi
13. po[1652](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 3:57:20
drois tyuilad flangva
14. LILITH[4673](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 4:10:30
po, martalia,jobia leqsebi wero seqsze
15. po[1652](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 4:15:12
LILITI, ise modashi kia sexze leqsebi
16. LILITH[4673](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 4:17:55
po, ki,begbederis da bukovskis taobaa exla,gaukugmartebuli vitom tavisuflebit..poezias uarkopen da amboben,seqsia kvelaze didi poeziao
17. po[1652](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 4:20:59
LILITI,
__________
18. ANRI[5986](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 8:47:55
Magizianebs cru zemchqefareba da agmoskvnileba. Vitom micierisgan da chveulebrivi mokvdavebisgan magla dgoma. Sasaciloa tanac dzalian
19. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 9:30:47
Anri getanxmebi absoluturad mag bolo postshi da movida zudzangali da ganaaxla gamokitxva.)))) axla rogoria?
20. KAXELI[1655](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 10:14:42
Dzilis wamali

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,...15,16,17

Стр.


Pasuxi Temaze
Smailebi
Save .txt
Forumi