Gitaris saswavlo kursebi | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. Dr.Pepper[104](Off)Pas|Cit|PM
31 Oqt 09, 23:28:09
mokled gitaris 7eswavla profesionalur doneze tuu vinmes unda dareket 857445484 - temo
2. Dr.Pepper[104](Off)Pas|Cit|PM
31 Oqt 09, 23:31:44
Xo isa me ar var maswavlebeli da aq rom werot ar mgonia didi azri qondes da jobia pirdapir daurekot
3. Alubali[961](Off)Pas|Cit|PM
01 Noem 09, 0:34:23
vinaa ramdead profesionalia da sad aris teritoriulad da jgupebi yavs tu rogor? ;/ ;/ ;/ ;/
4. Dr.Pepper[104](Off)Pas|Cit|PM
01 Noem 09, 4:24:56
dziritadad saxlshive amecadinebs igebs 70 lars Saxl7i misvlit. ai magis profesionalmze cvet7i 7emidzlia tavi davdo rom profesionalia da udzalianmagresia.
5. Dr.Pepper[104](Off)Pas|Cit|PM
01 Noem 09, 4:26:59
chemi azrit maseti solo gitaristi saqartvelo7i dzalian cota tu iqneba
6. Mykes[315](Off)Pas|Cit|PM
12 Ian 10, 5:20:40
Dr.Pepper, kidev aswavlis?
7. ANRI[5983](Off)Pas|Cit|PM
12 Ian 10, 8:27:09
Saxeli, gvari
8. parnasi[116](Off)Pas|Cit|PM
25 Teb 10, 15:09:24
tbilishi vici zalian kargi profesionali.batumshic amecadinebs ,misi zma iveriashi mgeris.imena profesionali musikosia. 50 dolars gebulobs tveshi,iqneb naklebshic gamovides ravi,tumc girs nagdad.


20 larad rom amecadinebs asetic vici visac simgera unda iscavlos ,ogond profesionalobis ra mogaxsenot
9. [zURa][2527](Off)Pas|Cit|PM
16 Mar 12, 10:58:13
me vici gitaristi 10 larad aswavlis skolashi bavshvebs,xo ase iapad amzadebs mara shemidzlia vtqva profesionalia! Aswavlis rogorc ritms aseve solos.raionshi mets ver ixdis xalxi
10. . Pas|Cit|PM
16 Mar 12, 12:26:04
maswavlebelma mtavaria elementaluri gaswavlos shemdeg tviton unda daamugamo

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi